Kildebo - Center for Neurorehabilitering

Kildebo - Et rehabiliteringstilbud 
Kildebo's overordnede mål er i samspil med kursisten at støtte, bevare og udvikle kursistens fysiske, psykiske og sociale ressourcer, så kursisten kan fastholde og udvikle et  selvstændigt og meningsfuldt liv - på trods af alvorlig sygdom.

Billed af Kildebo set fra indkørelsen.

Kildebo er et rehabiliteringstilbud, under servicelovens § 107 - beliggende på Præstøvej 86 i Faxe. Opholdets længde er varierende - men oftest minimum tre måneder.

Rehabiliteringen er et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem kursisten, pårørende og Kildebos personale. Formålet er, at kursisten får et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabileringen baseres på kursistens livssituation og består af en koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Fysiske rammer 
Kildebo har inden for de seneste år, gennemgået en total renovering, hvor der er 12 moderne tidssvarende to-rums lejligheder som indeholder: opholdsstue med et lille køkken, soveværelse og badeværelse og 2 et-rumsboliger med eget bad og toilet.

Fysioterapien er centralt placeret i Kildebo. Træningsmaskiner og redskaber er til fri afbenyttelse af kursisterne, enten med støtte fra personalet eller ud fra træningsprogram udarbejdet af fysioterapeut.

Der er et fælles køkken, hvor al maden bliver tilberedt i samarbejde med kursisterne. Foruden fælleskøkken har Kildebo et træningskøkken, som anvendes i terapeutiske træningsseancer. Der er  opholdsstue i forbindelse med fælleskøkken, hvor der laves fælles aktiviteter, eller er mulighed for at se  tv. Der er også tilknyttet et kognitiv-rum hvor der arbejdes med kreative tiltag, såsom vævning, tegning, opgaveløsning, meditation mm.

Kildebo har et sanserum og en sansehave, som anvendes i rehabiliteringen. De omgivende arealer, terrasser og grillområder, er til fri afbenyttelse af kursister og pårørende. Derudover inddrages nærmiljøet i rehabiliteringen fx omkring indkøb, træning i trafik, afprøvning af el-scooter o.lign.