Kommune

Kildebo er beliggende i og tilknyttet til Faxe Kommune, og høre under 
"Center for Familie, Social & Beskæftigelse".
Vi samarbejder dog med mange forskellige kommuner på tværs af landet.
Kommuner der har en borger med erhvervet hjerneskade kan visitere vedkommende til en forundersøgelse, og et muligt ophold på Kildebo.