Dagligdagen på Kildebo

Dagligdagsaktiviteter 
Rehabiliteringen foregår som udgangspunkt i forbindelse med ADL aktiviteter. ADL står for 'Almindelig Daglig Levevis' og er et fagligt begreb for de aktiviteter man foretager i hverdagen. Din træning vil derfor foregå med afsæt i de aktiviteter, som du, som kursist, har varetaget før din skade og gøre dig så selvstændig som mulig i at genoptage disse aktiviteter, eller at give dig strategier for at fortage disse ting på en anden måde.   

Struktur
Under selve forløbet vil der blive lagt et ugeskema for hvordan dagene ser ud i forhold til træning med ergoterapeut, fysioterapeut, talepædagog med mere. Der vil være en whiteboard tavle i din bolig, hvor dagens pogram vil blive opdateret dagligt, så du hele tiden kan holde øje med hvad du skal i løbet af dagen, og få den nødvendige struktur på hverdagen. 

Det tværfaglige arbejde omkring dig
Træningen med de forskellige faggrupper tilpasses efter dine behov, og sådan så der hele tiden er fokus på en tværfaglig integration af indsaten. Er der for eksempel behov for fysisk støtte i forflytningerne, vil dette indgå som en del af træningen fra den ene træningselement til det andet. Ligeledes vil ergoterapeuten hjælpe og guide dig i de hverdagssituationer du har svært ved, for eksempel det at kunne spise eller vaske sig selv grundigt. Talepædagogen vil kunne hjælpe dig med støtte til tale og alternative kommunikationsformer, ligsom den kognitive underviser vil kunne give dig redskaber til at løse hverdagens udfordringer, men også udforske meditation, kreative egenskaber og opgaveløsning.  


Stikord: Dagligdagsaktiviteter, struktur, ADL, rehabilitering
 

Praktiske forhold

Du kan, efter aftale, tage på weekend, hvor du for eksempel er på besøg derhjemme. Hvis du har behov for hjælp i weekended kan støtte i hjemmet arrangeres i samarbejde med din hjemmekommune. Hvis du tager på weekend, henstilles der til, at du er tilbage på Kildebo senest kl. 22.00 søndag aften, for at få så meget kontinuitet i rehabiliteringsforløbet som muligt.

Kildebo er behjælpelig med relevante opfølgende kontroller, undersøgelse mv. i det øvrige sundhedsvæsen. Vi opfordrer til, at dine pårørende inddrages i disse aktiviteter.

Der er mulighed for at du kan anvende din egen computer på Kildebo. Der kan etableres trådløs internetadgang via Faxe Kommunes gæstenet.

På Kildebo må der ikke ryges indendørs. Alkohol må ligeledes ikke nydes på Kildebo.