Forundersøgelse

Forundersøgelsen er en vurdering af hvilke behov du har i et rehabiliteringstilbud om et ophold på Kildebo er det rette for dig. Til forundersøgelsen vil vurderingen typisk foregå ved en fysioterapeut, en ergoterapeut og en sygeplejefaglig medarbejder.

Den sygeplejefaglige medarbejder vil fungere som vejleder ved forundersøgelsen, samt sikre gensidig information til brug for opholdet på Kildebo (medicin, pårørendekontakter, særlige hensyn m.fl.)

Du vil blive undersøgt på det fysisk funktionelle niveau, ADL, det vil sige en dagligdagsaktivitet, samt udfyldning af ADL-taxonomi (en gennemgang af hvor godt du klarer forskellige dagligdagsaktiviteter).

Efter at du har været igennem dette, vil teamet sætte sig ned og udarbejde en konklusion.  Det tilstræbes at give dig denne samme dag, men hvis dette ikke er muligt vil konklusionen blive tilsendt dagen efter. Heraf vil det fremgå, om der kan tilbydes et ophold på Kildebo.

Det anbefales, at du kun tager èn person, med til forundersøgelsen. Vedkommende bør have et grundigt kendskab til dig, da der også vil blive spurgt ind til din hverdag mm. af den sygeplejefaglig medarbejder.

Det tilrådes at du er udhvilet, og har praktisk tøj på, som er passende til fysisk træning.