Rehabiliteringsforløb

I løbet af de første dage efter ankomsten til Kildebo, vil du stifte bekendtskab med din kontaktperson samt dit tværfaglige team. Dit tværfaglige team vil bestå af en fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejefagligt personale. Afhængigt af din situation og dine behov vil du også få tilknyttet en neuropsykolog, talepædagog og/eller kognitivunderviser. 

Efter fem dage vil miniteamet, i samråd med dine ønsker, opstille mål, som bliver omdrejningspunktet for rehabiliteringen. Det vil sige, at de relevante fagpersoner vil lave handleplaner for, hvordan målene opfyldes i fællesskab med dig, som kursist.

Rehabilitering ligger vægt på ABC-konceptet.

Hver 14. dag afholder miniteamet teamkonference, hvor det tværfaglige team evaluerer målsætningen og tilpasser rehabiliteringen for dig.

Fire uger inden du skal udskrives, bliver der afholdt et opfølgende møde. Til mødet inviteres du, dine pårørende, det rehabiliterende team og sagsbehandlere fra kommunen. På dette møde vil der blive drøftet, hvilke fremtidige foranstaltninger, der vil være hensigtsmæssige, når du udskrives.

Der bliver udsendt en tværfaglig slutvurdering, til Kommunen og til dig, tre dage inden du skal udskrives. Slutvurderingen indeholder en sammenfatning af dit forløb, resultater af specifikke re-tests og forslag til videre forløb.