Til pårørende

Som pårørende er du/I en vigtig del af kursistens rehabilitering, og inddrages så vidt muligt omfang i rehabiliteringsforløbet på Kildebo.
Du/I er velkommen til at overvære en træningsseance, det kræves blot at den pågældende terapeut bliver underrettet om dette. 

Besøgstider
Du er meget velkommen på Kildebo. Besøgene bør tage hensyn til kursistens dagligdag på Kildebo og tilrettelægges så vidt mulig i samarbejde med personalet.

Du er også velkommen til at deltage i spisning efter aftale med personale. Af hensyn til planlægning af madindkøb, vil det være hensigtsmæssigt, at personalet får besked på forhånd. Personalet vurderer, hvor spisningen kan ske - om det er i fællesareal eller i kursistens bolig. Dette af hensyn til de pædagogiske og træningsmæssige aspekter, som foregår under måltiderne. Ligeledes er du/i velkomne til at låne Kildebo's træningskøkken, hvis i har lyst til medbringe egne varer, og tilberede et måltid sammen på stedet. Dette skal blot aftales på forhånd.  

Overnatning
Som besøgende/pårørende kan du efter aftale med personalet overnatte på Kildebo i kursistens lejlighed.

Samtaler og møder
Løbende gennem opholdet på Kildebo vil der blive arrangeret møder mellem kursist, pårørende, visiterende kommune samt øvrige samarbejdspartnere. Disse møder kan som hovedregel kun afholdes i dagtimerne. Har du særønsker til dette, kan du tage det op med kontaktpersonen eller Teamlederen.