For fagprofessionelle

Kildebo – Center for Neurorehabilitering er et paragraf 107 tilbud for voksne borgere med erhvervet hjerneskade med behov for et specialiseret midlertidigt døgntilbud.

 

Borgeren henvises af kommunen på baggrund af en specialiseret genoptræningsplan (GOP) fra sygehuset.

Henvendelse rettes til kildebo@faxekommune.dk eller telefonisk 56206114.

 

Såfremt borgeren er i Kildebos målgruppe, indkaldes borgeren til en forundersøgelse efter modtaget bevilling fra kommunen.

Kommunen informerer borgeren om forundersøgelsen og sørger for transport til og fra forunderøgelsen, der som hovedregel vil foregå på Kildebo.

 

Når borgeren er indskrevet på Kildebo, indkaldes der i god tid før bevillings ophør til et statusmøde med deltagelse af relevante repræsentanter fra kommunen, kursisten og evt. pårørende samt det tværfaglige team fra Kildebo med henblik på drøftelse af det videre forløb.

 

Økonomi:

Døgntakst pr. 01.04.2021 er 4.535 kr.

Der er desuden egenbetaling for kost og rengøring på 2.426 kr.

Yderligere skal borgeren selv dække udgifter til medicin.

 

For mere fagspecifikke informationer bl.a. om tilrettelæggelse af kursist forløb, metoder og indsatser på Kildebo –Center for Neurorehabilitering henvises til tilbudsportalen.