Billede af Kildebo set udefra haven

Kildebo - Center for Neurorehabilitering

Kildebo er et tilbud til dig som har erhvervet en senhjerneskade på baggrund af enten blodprop/blødning i hjernen, og herefter oplever fysiske og/eller kognitive vanskeligheder.

Kildebo - Center for Neurorehabilitering er beliggende i flotte og rolige omgivelser i Faxe på Sydsjælland. I alt er der etableret  12 døgnpladser, heriblandt 10 2-værelses lejligheder og 2 1-værelses lejligheder. Hjemmekommune visiterer dig til et ophold på Kildebo.

Kildebo - et rehabiliteringstilbud

Kildebo's overordnede mål er i samspil med kursisten at støtte, bevare og udvikle kursistens fysiske, psykiske og sociale ressourcer, så kursisten kan fastholde og udvikle et  selvstændigt og meningsfuldt liv - på trods af alvorlig sygdom.

Kildebo er et rehabiliteringstilbud, under servicelovens § 107 - beliggende på Præstøvej 86 i Faxe. Opholdets længde er varierende - men oftest minimum tre måneder.

Rehabiliteringen er et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem kursisten, pårørende og Kildebos personale. Formålet er, at kursisten får et selvstændigt og meningsfyldt liv. Rehabileringen baseres på kursistens livssituation og består af en koordineret sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Fysiske rammer

Kildebo har inden for de seneste år, gennemgået en total renovering, hvor der er 12 moderne tidssvarende to-rums lejligheder som indeholder: opholdsstue med et lille køkken, soveværelse og badeværelse og 2 et-rumsboliger med eget bad og toilet.

Fysioterapien er centralt placeret i Kildebo. Træningsmaskiner og redskaber er til fri afbenyttelse af kursisterne, enten med støtte fra personalet eller ud fra træningsprogram udarbejdet af fysioterapeut.

Der er et fælles køkken, hvor al maden bliver tilberedt i samarbejde med kursisterne. Foruden fælleskøkken har Kildebo et træningskøkken, som anvendes i terapeutiske træningsseancer. Der er  opholdsstue i forbindelse med fælleskøkken, hvor der laves fælles aktiviteter, eller er mulighed for at se  tv. Der er også tilknyttet et kognitiv-rum hvor der arbejdes med kreative tiltag, såsom vævning, tegning, opgaveløsning, meditation mm.

Kildebo

- Center for Neurorehabilitering

Præstøvej 86
4640 Faxe
Telefon 56 20 61 00
E-mail: kildebo@faxekommune.dk