Forløb

Når borgeren har fået bevilget et rehabiliteringsophold, fremsendes et betalingstilsagn til Kildebo, så borgeren kan få visitereret en bolig. Det kræver dog først at borgeren bevilges en forundersøgelse, hvilket koster svarende til døgntaksten.

Bevillingsbrev sendes til:

      Kildebo
      Præstøvej 86
      4640 Faxe

      Eller på mail: kildebo@faxekommune.dk

Der udarbejdes en konklusion senest den første hverdag efter forundersøgelsen. Senest efter 5 hverdage bliver der sendt en uddybende rapport til henvisende kommune.

Det vurderes individuelt fra kursist til kursist, hvor ofte der er behov for at kursist, team og evt. pårørende mødes mhp. evaluering og justering af kursistens delmål for den kommende periode.

Der vil fire uger inden borgeren udskrives, blive afholdt et opfølgende møde. På dette møde vil der blive drøftet, hvilke fremtidige foranstaltninger, der vil være hensigtsmæssige, når borgeren udskrives. Til mødet inviteres borgeren, pårørende, det rehabiliterende team og sagsbehandlere fra kommunen.

Der bliver udsendt en tværfaglig slutvurdering tre dage inden borgeren udskrives. Slutvurderingen indeholder resultater af specifikke re-tests og forslag til videre forløb.