Forundersøgelse

For at borgeren kan visiteres til et ophold på Kildebo, skal borgeren gennemgå en
forundersøgelse, som udføres af et tværfagligt team.

Forundersøgelserne foregår oftest i tidsrummet kl. 10.00 kl. 13.45.
Det anbefales, at borgeren har én, max. 2 pårørende med til forundersøgelsen.
Ved forundersøgelsen vil man møde en fysioterapeut, en ergoterapeut, et personale fra plejegruppen og/eller teamleder fra Kildebo.

Forundersøgelsen vil indebære en praktisk del sammen med fysioterapeuten.
Derfor anbefaler vi, at borgeren har noget praktisk træningstøj på, hvis dette haves.
I samarbejde med ergoterapeuten tilbereder borgeren et måltid, hvorefter dette spises sammen, hvis dette er muligt for den pågældende borger på givende tidspunkt.

Efter forundersøgelsen vil der blive udarbejdet en vurdering, som sendes til henvisende kommune.