Henvendelse

Henvendelse vedrørende visitation af borgere  til Kildebo skal ske via:

      Helle Koldorf, Teamleder      
      Tlf.nr. 51319889 
      Fax.nr.: 56206101
      e-mail: hneeb@faxekommune.dk

eller til:

      Sekretær
      Tlf.nr. 56206100
      Fax : 56206101
      e-mail: kildebo@faxekommune.dk

Ved henvendelse vedrørende visitation til Kildebo vil vi spørge ind til borgerens personlige data og sygdomsforløb - herunder anmoder vi om, at vi får tilsendt journalnotater mv. fra indlæggelsesforløbet. Dette kan sendes som sikker post til ovenstående e-mail eller per fax.

Henvendelse vedrørende kursister, som er indskrevet på Kildebo, skal ske på Kildebos tlf.nr. 56206114 eller administrationens tlf.nr. 56206100.