Info vedrørende COVID-19

For at forebygge smittespredning af COVID19- virus følger Kildebo retningslinjerne fra Regeringen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed. Der foretages løbende vurdering af nødvendige tiltag i forhold til indflytning af nye kursister på Kildebo og afvikling af forundersøgelser.

Indskrevne kursister kan efter nærmere aftale modtage besøg af max 2 navngivne personer. Besøgene skal aftales under forudgående aftale med personalet og under personalets anvisninger.