Anvendte koncepter i rehabiliteringen

Den tværfaglige indsats tager udgangspunkt i ABC - koncepterne.

 

 

Affolter

Affolter modellen, guidet interaktionsterapi, handler om at udføre hverdagsaktiviteter sammen med, og ikke for, personen. Guidet interaktionsterapi optimerer personens mulighed for at indhente taktil feedback, hvilket er nødvendig for at opleve og deltage i aktiviteten. Guidet interaktionsterapi kan, via relevante ændringer i interaktionsforholdene, tydeliggøre den taktile feedback, personen selv ville have induceret under egen udførelse af handlingerne.

Terapeuten guider personens hænder, arme, krop og/eller ben, ved denne guidening tvinges hjernen til at reorganisere sig, hvilket gør vedkommende bedre til selv at kunne udføre opgaven.


Affolter: Koncept

Felizia Affolter, logopæd, psykolog og speciallæge, er grundlæggeren bag Affolter-konceptet. Dette udsprang af hendes observation blandt normale og handicappede børns sansemotoriske og kognitive udviklingsproces. Hun overførte dette til voksne mennesker med en erhvervet hjerneskade, der skulle genindlære tabte funktioner.

Bobath

Konceptet har til formål at nomalisere spændningen (tonus) i kroppens muskler, dette gøres ved at fremme de normale bevægelser og hæmme de unormale bevægelser. Der arbejdes med at få begge halvdele af kroppen til at arbejde sammen og regulere den spænding der opstår i musklerne. Det anvendes til almindelige og kendte bevægelser, som at komme fra liggende til siddende på sengekanten, rejse fra en stol mm.

Teorien bag Bobath er at hjernen er i stand til at ændre sig (plasticitet). Dette gør det muligt at udnytte ubrugt (latente) ressourcer i hjernen til at genindlærer tabte funktioner, efter en erhvervet hjerneskade. Teorien inddrager bevægelsesvidenskab og motorisk læring, som bl.a. går ud på at tilegne sig nye bevægelser, eller optimere bevægelser der allerede beherskes, gennem en konstant udvikling af disse bevægelser.

Konceptet anvender approximationer, antispastiske
lejringer mm. og har netop fokus på skader i centralnervesystemet,
hvilket kan give paralysere, pareser, hypo- og hypertoni.

Coombes

Coombes koncept er behandling af ansigt, mund og svælg.
Behandlingen har fokus på kroppens udgangsstilling, kontrol af hoved og vejrtrækningsteknikker. Konceptet retter sig også imod stimulering af hoste, synkereflekser, mimik, spise- og drikketræning samt stimulering af lyde og tale. F.O.T.T. (Facial oral traktal terapi) er også en del af konceptet, dog med større fokus på spisesituationer. 

Teorien tager udgangspunkt i Affolter og
Bobath, i og med behandlingen tager udgangspunkt
i de normale bevægemønstre, som i Bobath, 
og udføres igennem ADL-aktiviteter (almendelig daglig livsførelse), som ved Affolter.


Coombes: Koncept

Konceptet blev grundlagt af den engelske talepædagogen Kay Coombes. Tanken bag konceptet er ikke bare at give mennesker livsnødvendige færdigheder, men også