Grundlag og baggrund

Kommunerne har siden kommunalreformen i 2007 haft det fulde ansvar for rehabilitering af borgere med hjerneskade efter udskrivning fra sygehuset. Siden da har Kildebo arbejdet for, at opruste denne indsats. Der er blevet arbejdet målrettet med, at udvikle og integrere de kompetencer og tilgange, som vi ”arvede” fra amternes tid. Således er egenomsorgsprincipper og principper fra bl.a. socialpædagogik og neuropædagogik inddraget i den tværfaglige neurorehabilitering. Kildebos rehabilitering – såvel den monofaglige som den tværfaglige – bygger således i dag på flere teorier og overvejelser.

Vi har vores afsæt i Hvidbogens definition af rehabilitering og MTV Rapportens fem antagelser om, hvad der fremmer hjerneskaderehabilitering:

1.       Borgeren i centrum

2.       Fælles målsætninger

3.       Tværfaglighed

4.       Læringsstrategier

5.       Overføring af viden og færdigheder

Udover disse fem antagelser arbejdes der tillige med:

  •          Intensitet og kontinuitet

  •          Fælles sprog

  •          Integrering af træningsaktiviteter i dagligdagen

  •          Evidensbaseret praksis