Evidensbaseret praksis

Evidensbaseret praksis i rehabiliteringen bygger på en integration af den bedste forskningsevidens og den mest veldokumenterede effekt af praksis i forhold til ICF modellens dimensioner. Disse dimensioner er kroppens funktioner og anatomi, aktiviteter og deltagelse. Dertil er der effekten på et samfundsmæssig og omkostningsorienteret niveau. Der henvises her til ’Hjerneskaderehabilitering – medicinsk teknologivurdering; Hovedrapport, Sundhedsstyrelsen, 2011’ som en referenceramme for evidens, effektmåling og konkrete retningslinjer.