Fælles sprog

Et højt informationsniveau opnås ikke kun ved hyppige muligheder for at tale sammen i teamet, men også ved at have et fælles sprog for teamets opgaver. Verdenssundhedsorganisationen WHO har med udviklingen af International Classification of Functioning Disability and Health ICF (2001) givet social- og sundhedsfagene en fælles model til en dynamisk, helhedsorienteret forståelse af konsekvenser af en påvirket helbredstilstand. ICF er designet til at blive anvendt på tværs af faggrupper og sektorer. Formålet med klassifikationssystemet er at forfine og ensarte terminologien om de konsekvenser, som sygdom kan have for et menneskes tilværelse.

På Kildebo anvendes ICF modellen som referenceramme og danner grundstenen i forståelsen for den samlende rehabiliteringsindsats. Modellen skaber en ramme, hvor de enkelte faggrupper kan udpege egne fokusområder – områder, hvor den enkelte faggruppe kan bibringe klientens rehabiliteringsforløb en specialiseret indsats. Selvom en faggruppe f.eks. udpeger kropsdimensionen for eget fokusområde, vil fagpersonen også forholde sig til de øvrige aspekter og dimensioner i modellen for, til fulde, at forstå den kropslige problematik.