Integrering af træningsaktiviteter i hverdagen

For at rehabiliteringsforløbet skal have mest mulig effekt i forhold til øget selvstændighed, er det altafgørende at den træning der tilrettelægges, henleder til en integration af i kursistens hverdag.

På Kildebo tilrettelægges træningsaktiviteter på baggrund af den enkelte kursists baggrund, funktionsevne og fremtidige behov. Et rehabiliteringsforløb er derfor baseret på en prioritering af de træningskomponenter, der samlet set bedst kan lede til en meningsfuld hverdag for den enkelte kursist fremadrettet. Derfor er der fokus på at træningsaktiviteter replicerer kursistens kommende hverdag så vidt muligt, lige fra fysisk funktion til vaner og adfærd i f.eks. morgenrutiner, spisevaner og fritidsinteresser. Samtidig er der fokus på at kursisten kan tilegne sig relevante kompensationsstrategier der hvor den pådragne hjerneskade er til hinder for fuld funktionsdygtighed. Dette kan f.eks. være anvendelse af kompenserende redskaber, brug af nye fysiske eller mentale strategier, eller kunne mestre psykologiske og sociale udfordringer.

For at sikre bedst mulig overførselsværdi efter endt ophold, er der løbende dialog med både hjemmekommune, pårørende og evt. andre instanser. Ved overlevering sikres det at kursistens indsats dokumenteres i form af tværfaglige opfølgningsmøder og et afsluttende møde. Desuden sikres det at hjemmekommunen og det team der evt. skal arbejde med kursisten fremadrettet, er velinformeret om kursistens rehabiliteringsforløb på Kildebo, herunder håndteringer, anbefalinger og fremtidige behov.