Læringsstrategier

Vi anser neuropædagogik for at være en betydningsfuld del af hjerneskaderehabilitering. Denne tilgang til læring er sammensat af forskellige teoretiske elementer. Neurofysiologi (hertil kobles ABC- konceptet), neuropsykologi samt almen pædagogik. Desuden arbejdes der også med kognitive- didaktiske tilgange og funktionel- eksperimentel tilgang, alt efter relevans og kursistens ressourcer.