Målsætning

For at understøtte kursisten i at opnå et så selvstændigt og meningsfulgt liv som muligt, udarbejdes der målsætninger som er rettet mod et eksplicit mål.
Disse målsætninger udarbejdes i samarbejde imellem det sundhedsfaglige personale, kursisten og evt. pårørende.

På Kildebo anvendes S.M.A.R.T.-mål som redskab til at formulere kursistens målsætning(er). (S.M.A.R.T.: Specifikke, målbart, attraktivt, realistiske, tidsbestemte).
Indsatområdet er i overensstemmelse med IVF, Aktivitet og deltagelse. Dvs, områder som f.eks. bevægelse og færden, personlig pleje, kommunikation, fritidsinteresser mv.


 

Stikord: Målsætning, S.M.A.R.T., SMART, indsatsområde, IVF, samarbejde