Overføring af viden og færdigheder

Mange af kursisterne kan, på grund af kognitive vanskeligheder, have svært ved at overføre indlærte strategier fra Kildebo til deres eget hjem. Derfor bestræber vi os på, at imødegå udfordringen ved, at foretage et hjemmebesøg så snart kursisten er klar til det. Kursisterne tager også på weekend i deres hjem, når der er mulighed for det. Erfaringerne fra hjemmebesøget og weekendopholdet, inddrages i tilrettelæggelsen af den daglige træning. Endvidere udføres der træning i næromgivelser og om nødvendigt i kendte omgivelser. Det kan f.eks. være udendørsfærdsel, transport, indkøb.