Tværfaglighed

Faggrupperne er samlet i et miniteam omkring hver kursist. Teamet er hovedsageligt repræsenteret af en kontaktperson fra plejegruppen, en ergoterapeut og en fysioterapeut. Derudover tilkobles der, efter behov, neuropsykolog, talepædagog og/eller kognitivlærer.  Miniteamet varetager alle aspekter af opholdet på Kildebo. På Kildebo tilstræber vi, at det tværfaglige team kan fungere fleksibelt og situationsbestemt – mellem de forskellige personlighedsmæssige og faglige kompetencer. I én situation er en bestemt faglig kompetence særlig relevant, i en anden er det en bestemt personlighed i personalegruppen, der er brug for.

Svært skadede mennesker har brug for en klar og stabil struktur i det daglige. Dette støttes ved involvering af så få forskellige medarbejdere, som muligt omkring kursisten. Dette stiller krav om en tværfaglig struktur, hvor hvert teammedlem har forståelse og indsigt i kursistens helhedssituation, hvad angår vanskeligheder og ressourcer og altså ikke blot inden for eget fagområde. Den enkelte medarbejder skal kunne repræsentere teamets samlede faglighed på generalistniveau.