Tværfagligt personale

Personalet på Kildebo arbejder inter- og transdiciplinært, hvilket styrker rehabiliteringsindsatsen. Kursisten er tilknyttet et miniteam, der består af tovholder, neuropsykolog, fysioterapeut og ergoterapeut. 
Har kursisten brug for almindelig lægehjælp, kontaktes egen læge.