Ophold på Kildebo

Visitation til et rehabiliteringsophold på Kildebo skal foregå gennem egen hjemmekommune. Et forløb varer typisk 3-6 måneder, men afhænger af dine behov, konklusionen fra forundersøgelsen, samt bevilling fra hjemmekommunen.

Når du bliver visiteret til Kildebo vil du gå under titlen "kursist", og ikke "patient". Det fordi, at det både handler om at komme sig, at være på kur, men også, at man skal arbejde på, at tilegne sig nye færdigheder og ny viden.  

 

 


Stikord: Kursist, borger, forløb, visitation, bevilling