Kildebo - Center for Neurorehabilitering

Kildebo - Center for Neurorehabilitering er beliggende i naturskønne omgivelser i Faxe kommune, omkring 45 min. kørsel fra København. 

Vi tilbyder specialiseret neurorehabilitering med fokus på de fysiske og kognitive følger samt på den psykiske omstilling til de ændrede livsbetingelser efter apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen), traumer eller andre akut opståede hjerneskader samt ikke progredierende/fremadskridende påvirkninger af hjernen.

Vi tilbyder desuden genoptræning af borgere med Guillain-Barré syndrom.

 

Visitation til et specialiseret neurorehabiliteringsforløb på Kildebo - Center for Neurorehabilitering sker via borgerens egen kommune efter endt sygehusforløb på baggrund af en specialiseret genoptræningsplan udarbejdet af sygehuset.

 

På Kildebo er der 11 selvstændige lejligheder og under rehabiliteringsforløbet på Kildebo vil man bo i egen lejlighed. Der er mulighed for, at pårørende kan overnatte. Kæledyr må komme på besøg.

 

Træningen foregår i egen bolig, på fælles arealer indenfor og udenfor Kildebo, i lokalområdet i forbindelse med dagligdags aktiviteter samt ind imellem i forbindelse med udflugter.

Træningen vil være individuelt tilrettelagt ud fra behov med henblik på størst mulig selvstændighed og trivsel/livskvalitet. Hertil afholdes typisk et hjemmebesøg i forbindelse med planlægning af forløb. 

Hjemmeorlov planlægges efter aftale med teamet og i overenskomst med bevilgende kommune. 

Træningen varetages tværfagligt af ergoterapeut, fysioterapeut, sundhedsfagligt personale,
talepædagog samt neuropsykolog.

 

 

Kildebo - Center for Neurorehabilitering

4640 Faxe

Præstøvej 86, 2. sal

Telefonnr.: 56206114

Email: kildebo@faxekommune.dk